RODO

Klauzula dot. RODO możliwa jest do pobrania tutaj

Część E. Klauzula informacyjna dla rodziców członków, którzy nie ukończyli 16. roku życia.

Drogi rodzicu/opiekunie

W związku z przystąpieniem Twojego dziecka do Związku Harcerstwa Polskiego będziemy wykorzystywać jego dane osobowe – zarówno te, o których podanie prosimy w niniejszym formularzu, jak i te, które będziemy zbierać w toku jego udziału w różnych formach pracy harcerskiej.

Podanie danych wskazanych w niniejszym formularzu, obejmujących imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania dziecka, nie jest wymogiem ustawowym, jednakże jest warunkiem nabycia członkostwa dziecka w ZHP.

Kto jest kim?

Poniżej znajdziesz informacje opisujące sposób, w jaki wykorzystujemy dane osobowe Twojego dziecka, przy czym cele wykorzystania danych osobowych zostały opisane skrótowo. Pełny opis celów wykorzystania danych osobowych jest zawarty w załączniku do niniejszej klauzuli .

Współadministratorami Twoich danych osobowych, czyli podmiotami odpowiedzialnymi za zgodne z prawem wykorzystywanie tych danych, są:

 • Związek Harcerstwa Polskiego, stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie (zwane dalej „ZHP„),
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka (zwana dalej „Chorągwią Białostocką„),
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska (zwana dalej „Chorągwią Dolnośląską„),
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska (zwana dalej „Chorągwią Gdańską„),
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka (zwana dalej „Chorągwią Kielecką„),
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska (zwana dalej „Chorągwią Krakowską„),
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kujawsko-Pomorska (zwana dalej „Chorągwią Kujawsko-Pomorską„),
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Lubelska (zwana dalej „Chorągwią Lubelską„),
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka (zwana dalej „Chorągwią Łódzką„),
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Mazowiecka (zwana dalej „Chorągwią Mazowiecką„),
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Opolska (zwana dalej „Chorągwią Opolską„),
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Podkarpacka (zwana dalej „Chorągwią Podkarpacką„),
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Stołeczna(zwana dalej „Chorągwią Stołeczną„),
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska (zwana dalej „Chorągwią Śląską„),
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska (zwana dalej „Chorągwią Warmińsko-Mazurską„),
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska(zwana dalej „Chorągwią Wielkopolską„),
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Zachodniopomorska (zwana dalej „Chorągwią Zachodniopomorską„),
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Ziemi Lubuskiej (zwana dalej „Chorągwią Ziemi Lubuskiej„),

 

Zakres odpowiedzialności ZHP oraz Chorągwi jest różny, co opisujemy w załączniku do niniejszej klauzuli.

Jak się z nami skontaktować?

Możesz kontaktować się z nami we wszystkich sprawach związanych z wykorzystaniem Twoich danych osobowych:

Nazwa współadministratora Adres Kontakt do współadministratora Kontakt do Inspektora Ochrony Danych
Związek Harcerstwa Polskiego Ul. Marii Konopnickiej 6,  00-491 Warszawa Tel. +48 22 339 0645                Fax: +48 22 339 0606                mail: sekretariat@zhp.pl +48 888 942 222        mail: zhp-iodo@rt-net.pl
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka Ul. Pałacowa 3/1, 15-042 Białystok Tel. +48 85 732 39 00 mail:biuro@bialostocka.zhp.pl +48 888 942 222        mail: zhp-iodo@rt-net.pl
Związek Harcerstwa Polskiego  Dolnośląska Ul. Nowa 6,       50-082 Wrocław Tel. +48 71 343 86 66               Fax: +48 71 736 01 09            mail: dolnoslaska@zhp.pl +48 888 942 222        mail: zhp-iodo@rt-net.pl
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Ul. Za Murami 2-10,

80-823 Gdańsk

Tel. +48 58 301 13 27               Fax: +48 58 301 49 36            mail: sekretariat@gdanska.zhp.pl +48 888 942 222        mail: zhp-iodo@rt-net.pl
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Ul. Pańska 1a,    25-811 Kielce Tel. +48 41 344 65 55               Fax: +48 41 344 65 55                 mail: kielecka@zhp.pl +48 888 942 222        mail: zhp-iodo@rt-net.pl
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Ul. Karmelicka 31, 30-345 Kraków Tel. +48 12 633 33 57               Fax: +48 12 634 44 40           mail: rodo@krakowska.zhp.pl +48 888 942 222        mail: zhp-iodo@rt-net.pl
Związek Harcerstwa Polskiego Kujawsko-Pomorska Ul. Dworcowa 56, 85-010 Bydgoszcz Tel. +48 52 322 20 68              Fax: +48 52 322 20 68            mail: sekretariat@kp.zhp.pl +48 888 942 222        mail: zhp-iodo@rt-net.pl
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Lubelska Ul. Żołnierzy Niepodległej 7, 20-078 Lublin Tel. +48 81 532 56 26               Fax: +48 81 532 56 26           mail: biuro@lubelska.zhp.pl +48 888 942 222        mail: zhp-iodo@rt-net.pl
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Ul. Stefanowskiego 19, 90-537 Łódź Tel. +48 42 636 32 62                Fax: +48 42 636 83 03 15        mail: lodzka@zhp.pl +48 888 942 222        mail: zhp-iodo@rt-net.pl
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Mazowiecka Ul. Krótka 3a,   09-402 Płock Tel. +48 24 262 92 13                Fax: +48 24 264 03 15 mail:biuro@mazowiecka.zhp.pl +48 888 942 222        mail: zhp-iodo@rt-net.pl
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Opolska Ul. Armii Krajowej 10/12,

45-371 Opole

Tel. +48 77 453 57 09                Fax: +48 453 95 86                   mail: opolska@zhp.pl +48 888 942 222        mail: zhp-iodo@rt-net.pl
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Podkarpacka Ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów Tel. +48 17 853 67 31                 Fax: +48 17 853 44 62             mail: podkarpacka@zhp.pl +48 888 942 222        mail: zhp-iodo@rt-net.pl
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Stołeczna Ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa Tel. +48 533 318 712                  Fax: +48 22 621 65 14              mail: choragiew@stoleczna.zhp.pl +48 533 318 712 rodo@stoleczna.zhp.pl
Związek Harcerstwa Polskiego Śląska Ul. Korfantego 8, 40-004 Katowice Tel. +48 32 258 89 97

Fax: +48 32 259 91 10

e-mail: biuro@slaska.zhp.pl

+48 888 942 222        mail: zhp-iodo@rt-net.pl
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko Mazurska Ul. Kopernika 45, 10-512 Olsztyn Tel. +48  89 527 78 50

Fax: +48 89 527 52 92

e-mail: warminskomazurska@zhp.pl

+48 888 942 222        mail: zhp-iodo@rt-net.pl
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Ul. Św. Marcin 80/82,

61-809 Poznań

Tel. +48 61 852 48 74

Fax: +48  61 852 92 32

e-mail: biuro@zhp.wlkp.pl

+48 888 942 222        mail: zhp-iodo@rt-net.pl
Związek Harcerstwa Polskiego Zachodniopomorska Ul. Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin Tel. +48  91 422 44 74               Fax: +48 91 422 44 72             mail: biuro@zachpom.zhp.pl +48 888 942 222        mail: zhp-iodo@rt-net.pl
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Ziemi Lubuskiej Ul. Bohaterów Westerplatte 27, 65-034 Zielona Góra Tel. +48 68 325 30 79                Fax: +48 68 325 30 79             mail: biuro@lubuska.zhp.pl +48 888 942 222        mail: zhp-iodo@rt-net.pl

 

 

Po co nam Twoje dane osobowe?

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe obejmujące m.in. Twoje imię, nazwisko, adres do korespondencji i kontaktu oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twojemu dziecku.

Po co nam dane osobowe Twojego dziecka?

Dane osobowe Twojego dziecka są nam potrzebne, abyśmy mogli:

 • przyjąć je w poczet członków ZHP i nadać Ci przydział służbowy;
 • zapewnić mu warunki do korzystania z podstawowych praw członkowskich, w tym prawa do uczestnictwa w życiu harcerstwa;
 • zapewnić mu warunki do pełnienia funkcji instruktorskich;
 • egzekwować ciążące na nim podstawowe obowiązki członkowskie, w tym obowiązek opłacania składek;
 • prowadzić System Ewidencyjny ZHP ”Tipi” stanowiącą scentralizowaną, elektroniczną bazę danych o członkach ZHP;
 • wystawić dokument potwierdzający jego członkostwo w ZHP, np. legitymację zucha, książeczkę harcerską lub książeczkę instruktorską;
 • zapewnić mu warunki do zdobywania sprawności harcerskich;
 • zapewnić mu warunki do odbywania prób i zdobywania stopni harcerskich i instruktorskich;
 • reagować na przypadki naruszenia przez nie obowiązków członkowskich, w tym wszcząć i prowadzić postępowania przed sądami harcerskimi, a nawet stosować kary organizacyjne przewidziane w Statucie;
 • prowadzić rachunkowość w związku z opłacaniem składek;
 • zaliczyć odbytą przez nie w ubiegłym roku służbę instruktorską;
 • przyznać mu uprawnienia do kształcenia kadr ZHP oraz zapewnić mu warunki do wykonywania tych uprawnień;
 • zamieścić wzmiankę o nim w prowadzonej dokumentacji statutowej, tj. w uchwałach, decyzjach, rozkazach i sprawozdaniach;
 • zapewnić Twojemu dziecku bezpieczeństwo w trakcie zbiórek, biwaków, obozów i wszelkich form działalności drużyny bądź gromady zuchowej, w związku z tym prosimy Cię i zobowiązujemy Cię do podania i bieżącej aktualizacji informacji o stanie zdrowia Twojego dziecka: przyjmowanych lekach, chorobach, alergiach pokarmowych!

Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w tym celu jest niezbędność do wykonania umowy, która zostaje zawarta z chwilą przystąpienia do ZHP i której treść wynika przede wszystkim z brzmienia Statutu ZHP oraz przepisów i regulaminów ZHP (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Natomiast podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dotyczących stanu zdrowia Twojego dziecka, przyjmowanych przez dziecko leków lub jego alergii pokarmowych jest uprawniona działalność prowadzona z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez ZHP jako stowarzyszenie o celach światopoglądowych (art. 9 ust. 2 lit. d RODO).

Ponadto dane osobowe Twojego dziecka są nam potrzebne, abyśmy mogli wystawić dowody opłacenia przez nie składek członkowskich oraz prowadzić księgi rachunkowe na podstawie tych dowodów. Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w tym celu jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Ponadto dane osobowe Twojego dziecka są nam potrzebne, abyśmy mogli zapewnić mu warunki do korzystania z pomocy świadczonej przez ZHP na rzecz osób z niepełnosprawnościami w ramach drużyn Nieprzetartego Szlaku. Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w tym celu jest uprawniona działalność prowadzona z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez ZHP jako stowarzyszenie o celach światopoglądowych (art. 9 ust. 2 lit. d RODO).

Ponadto dane osobowe Twojego dziecka są nam potrzebne, abyśmy mogli:

 • przyznać mu wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia w pracy w ZHP
 • zapewnić wymianę informacji dotyczącej kadry instruktorskiej pomiędzy poszczególnymi chorągwiami oraz ZHP

Jako Administratorzy wykorzystujemy dane osobowe Twojego dziecka w powyższych celach, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających na:

 • promowaniu wartości zawartych w Prawie Harcerskim,
 • budowaniu kadry instruktorów ZHP,
 • wspieraniu i rozwijaniu działalności ZHP,
 • prowadzeniu kronik ruchu harcerskiego.

Ponadto dane osobowe Twojego dziecka są nam potrzebne, abyśmy mogli:

 • rozpatrzyć i załatwić zgłoszone skargi, wnioski lub postulaty,
 • umożliwić Twojemu dziecku udział w konkursach i szkoleniach organizowanych przez ZHP i Chorągwie, a następnie w celu przyznania nagród i certyfikatów, a także ogłoszenia wyników,
 • jeśli zajdzie taka potrzeba, umożliwić Twojemu dziecku korzystanie z naszych świetlic,

Wykorzystujemy dane osobowe Twojego dziecka w powyższych celach, abyśmy mogli  umożliwić mu korzystanie z działań ZHP w pełnym zakresie. Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w tym celu jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Ponadto dane osobowe Twojego dziecka są nam potrzebne w celu organizacji wypoczynku, który podlega przepisom ustawy o systemie oświaty, a w szczególności w celu:

 • podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu dziecka do udziału w wypoczynku,
 • potwierdzenia prawa dziecka do świadczeń opieki zdrowotnej,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka w trakcie trwania wypoczynku, w tym zapewnienia dziecku dostępu do opieki zdrowotnej,
 • prowadzenia wymaganej prawem dokumentacji, w tym karty kwalifikacyjnej oraz protokołu powypadkowego,
 • informowania rodziców lub opiekunów oraz właściwych organów (kuratora oświaty, prokuratora, państwowego inspektora sanitarnego) o wypadku z udziałem dziecka.

Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w ten sposób jest obowiązek prawny ciążący na organizatorze wypoczynku dzieci i młodzieży na mocy przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (podstawa prawna przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Jednakże podstawą prawną wykorzystania danych osobowych Twojego dziecka na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest prowadzona przez nas działalność (podstawa prawna przewidziana art. 9 ust. 2 lit. d RODO w zw. z ustawą o systemie oświaty).

Ponadto dane osobowe Twojego dziecka są nam potrzebne w celu organizacji wypoczynku, który nie podlega przepisom ustawy o systemie oświaty, tj. obozu, kolonii zuchowej, biwaku, kursu, rajdu, zlotu, zimowiska,  a w szczególności w celu:

 • podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu dziecka do udziału w formie pracy,
 • zapewnienia udziału dziecka w formie pracy,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka w trakcie trwania formy pracy, w tym zapewnienia dziecku dostępu do opieki zdrowotnej,
 • prowadzenia dokumentacji formy pracy,
 • w celu nawiązania kontaktu z rodzicami lub opiekunami w istotnych sprawach dotyczących dziecka, w tym w celu poinformowania rodziców lub opiekunów o wypadku lub chorobie dziecka.

Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w celu zakwalifikowania i zapewnienia dziecku udziału w formie pracy jest realizacja celów statutowych w związku z członkostwem (podstawa prawna przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jednakże podstawą prawną wykorzystania danych osobowych na potrzeby zapewnienia  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest ochrona żywotnych interesów w ramach prowadzonej przez nas działalności (podstawa prawna przewidziana w art. 9 ust. 2 lit. d RODO).

Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych dziecka w celu nawiązania kontaktu z rodzicami lub opiekunami w istotnych sprawach dotyczących dziecka jest ochrona żywotnych interesów dziecka (podstawa prawna przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. d RODO);

Ponadto wykorzystujemy dane osobowe dziecka w celu obrony przed roszczeniami o naprawienie szkody na osobie lub majątku dziecka (podstawa prawna przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. f oraz w art. 9 ust. 2 lit. f RODO).

Ponadto wykorzystujemy imię, nazwisko i wizerunek Twojego dziecka, abyśmy mogli na podstawie dokumentacji fotograficznej różnych przejawów życia harcerstwa opracować materiały edukacyjne, informacyjne i promocyjne i rozpowszechniać te materiały oraz publikować je na stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w tym celu jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Ponadto wykorzystujemy dane osobowe dotyczących zdrowia Twojego dziecka, aby móc zapewnić mu bezpieczeństwo podczas realizowanych przez nas zadań. Dane przechowujemy przez rok pracy drużyny bądź gromady zuchowej. Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w tym celu jest uprawniona działalność prowadzona przez stowarzyszenie z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez stowarzyszenie (art. 9 ust. 2 lit. d RODO).

Wykorzystujemy również dane osobowe Twojego dziecka, aby zapewnić mu bezpieczeństwo podczas zbiórek harcerskich w związku z ogłaszanymi wyjątkowymi sytuacjami w kraju, np. epidemią. Przetwarzamy dane w tym celu ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego (art. 9 ust.2 lit. i RODO).

Ponadto, jeśli przekazujesz nam informacje o  uprawnieniach i specjalnościach Twojego dziecka, które mogą nam pomóc angażować je w działania zgodne z nimi, będziemy je wykorzystywać jedynie na podstawie Twojej wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Komu ujawniamy dane osobowe Twojego dziecka?

Nie ujawniamy danych osobowych Twojego dziecka innym osobom, organizacjom lub organom z wyjątkiem:

 • biur świadczących na naszą rzecz usługi rachunkowe,
 • organów władzy publicznej uprawionych do uzyskania tych danych w związku z prowadzonymi postępowaniami,
 • jednostek z nami współpracującym, na podstawie umów powierzenia danych osobowych,
 • przewoźników świadczących na naszą rzecz usługi,
 • instytucji przyznających uprawnienia, w tym m.in. dotyczące kwalifikacji w zakresie pierwszej pomocy, patenty żeglarskie, patenty wspinaczkowe,
 • w przypadku organizacji wypoczynków i innych form pracy dane udostępniamy także lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym oraz innym osobom udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej, a także kuratorowi oświaty, prokuratorowi, państwowemu inspektorowi sanitarnemu i komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej oraz innych władz publicznych uprawionych do uzyskania tych danych w związku z prowadzonymi postępowaniami.
 • Ponadto ujawniamy dane osobowe Twojego dziecka dostawcom interaktywnych formularzy: TJSOFT Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („Zgłoszenia24”) oraz Microsoft Corporation z siedzibą w Redmont, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej („Microsoft Forms”). Dostawcy wykorzystują dane osobowe Twojego dziecka, działając wyłącznie w naszym imieniu i na nasze polecenie jako podmioty przetwarzające.
 • Microsoft Corporation ma siedzibę poza terytorium EOG. Pomimo tego Microsoft Corporation daje gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają z uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Jak długo przechowujemy dane osobowe Twojego dziecka?

Dane osobowe Twojego dziecka, zarówno te, o których podanie prosimy w niniejszym formularzu, jak i te, które będziemy zbierać w toku jego udziału w różnych formach pracy harcerskiej, przechowujemy przez okres trwania członkostwa w ZHP oraz przez wskazany poniżej okres po ustaniu członkostwa:

 • w odniesieniu do danych osobowych zawartych w uchwałach, decyzjach i rozkazach władz ZHP oraz protokołach posiedzeń władz ZHP, a także w rozkazach drużynowego lub kierującego podstawową jednostką organizacyjną ZHP, stanowiących materiały archiwalne wchodzące w skład niepaństwowego zasobu archiwalnego – do czasu trwałego zaprzestania działalności przez ZHP;
 • W odniesieniu do danych zawartych we wniosku o przyznanie wyróżnienia lub nagrody – do czasu zdobycia najwyższego możliwego odznaczenia z danego rodzaju (w przypadku wyróżnień i nagród stopniowych); po zdobyciu najwyższego wyróżnienia lub nagrody dane przechowywane przez okres 6 lat; W odniesieniu do danych zawartych we wniosku o przyznanie wyróżnienia lub nagrody jednostopniowej – niezwłocznie po przyznaniu/odrzuceniu wniosku;
 • w odniesieniu do danych osobowych dotyczących skazań na kary organizacyjne – do czasu zatarcia skazania z mocy Statutu ZHP, tzn. przez 2 lata (w przypadku wymierzenia kary upomnienia lub nagany), przez lub 4 lata (w przypadku wymierzenia kary pozbawienia praw członkowskich) (w zależności od rodzaju wymierzonej kary) albo przez 10 lat (w przypadku wymierzenia kary wykluczenia z ZHP) od prawomocnego ukarania;
 • w odniesieniu do danych osobowych zawartych w księgach rachunkowych i dowodach – przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiła płatność;
 • w odniesieniu do danych osobowych zawartych w dokumentacji pracy drużyny, gromady zuchowej, szczepu, hufca, Chorągwi oraz Głównej Kwatery ZHP, a także we wnioskach o otwarcie próby oraz danych dotyczących otwarcia, przebiegu i zamknięcia próby oraz dane osobowe podawane podczas udziału w szkoleniach, konkursach, warsztatach, imprezach masowych, zajęciach edukacyjnych – przez 3 lata od końca roku kalendarzowego.
 • W odniesieniu do danych osobowych dotyczących Twojej niepełnosprawności – Twoje dane będą poddawane przeglądom pod względem przydatności danych nie rzadziej niż raz na 5 lat.
 • W odniesieniu do danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej, w celu wywiązania się z obowiązku ciążącego na organizatorze wypoczynku dzieci i młodzieży na mocy przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przechowujemy dane osobowe Twojego dziecka przez okres 5 lat od dnia usunięcia zgłoszenia z bazy wypoczynku prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 • W odniesieniu do danych osobowych zbieranych na potrzeby wyjazdów nie podlegających ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przechowujemy dane osobowe Twojego dziecka przez okres 3 lat od zakończenia formy pracy. Jeżeli dziecko nie zostanie zakwalifikowane do udziału w formie pracy, wówczas usuniemy dane niezwłocznie po podjęciu decyzji o niezakwalifikowaniu.

Ponadto dane osobowe Twojego dziecka obejmujące Twój wizerunek, zawarty w opracowanych przez nas materiałach edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych przetwarzamy do czasu wycofania Twojej zgody oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dane przetwarzane na podstawie zgody lub prawnie uzasadnionego interesu przetwarzamy do momentu cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu, który zostanie uwzględniony przez administratora (ZHP lub Chorągiew).

Dane osobowe zebrane w celu zapewnienia Ci bezpieczeństwa w związku z wyjątkowymi sytuacjami w kraju przechowujemy przez 3 lat od zaistnienia zdarzenia, w związku z dochodzeniem i obroną roszczeń na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Pomimo ustania członkostwa Twojego dziecka w ZHP przetwarzamy dane zbiorcze, niemające charakteru osobowego, w celu opracowania statystyk i innych zbiorczych informacji dotyczących liczebności i działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych ZHP.

 

Jakie prawa przysługują Twojemu dziecku?

Masz prawo w każdej chwili:

 • wycofać zgodę na rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych zawierających wizerunek dziecka utrwalony na zdjęciach; wycofanie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystania wizerunku dziecka przed jej wycofaniem;
 • wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych dziecka na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu; na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na szczególną sytuację dziecka – ochrona jego interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując te dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych, usuniemy je.

Ponadto, masz prawo do żądania:

 • dostępu do danych osobowych dziecka, uzyskania potwierdzenia, czy wykorzystujemy dane osobowe dziecka, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a także o źródle, z którego je pozyskaliśmy;
 • sprostowania danych osobowych dziecka, gdy są niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne;
 • usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych dziecka, jeżeli:
  • dane osobowe dziecka przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były wykorzystywane albo od początku były wykorzystywane niezgodnie z prawem
  • cofnąłeś/cofnęłaś zgodę na wykorzystanie danych osobowych dziecka
  • wniosłeś/wniosłaś zasadny sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych dziecka na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu,
 • ograniczenia wykorzystania danych osobowych dziecka, tj. zażądać, abyśmy zaprzestali ich wykorzystania (nie dotyczy to jednak przechowywania danych osobowych dziecka) w sytuacjach, gdy:
 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych,
 • kwestionujesz zgodność z prawem wykorzystania przez nas danych osobowych,
 • nie potrzebujemy już tych danych, ale Ty potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przysługujących dziecku,
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych dziecka;
 • otrzymania danych osobowych dziecka w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tych danych do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych; masz również prawo do żądania, by dane osobowe dziecka zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe; dotyczy to jedynie danych osobowych dziecka przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy (w tym Statutu ZHP).

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z wykorzystywaniem Twoich danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.

Informacje dla rodziców i opiekunów

Drogi rodzicu, drogi opiekunie,

Razem z niniejszą klauzulą informacyjną otrzymałeś również klauzulę przeznaczoną dla Twojego dziecka/podopiecznego. Dotyczy ona wykorzystywania danych osobowych dziecka/podopiecznego i została zredagowana z uwzględnieniem jego dojrzałości i stopnia rozwoju. Prosimy, abyś umożliwił dziecku/podopiecznemu zapoznanie się z przeznaczoną dla niego klauzulą. Prosimy ponadto, abyś odpowiadał na pytania dziecka/podopiecznego dotyczące wykorzystywania jego danych osobowych oraz przysługujących mu praw, w oparciu o informacje zawarte w niniejszej klauzuli.

Pamiętaj o tym, aby przed wyrażeniem zgody na przetwarzania jego danych osobowych lub przed wykonaniem przysługujących mu praw zapytać dziecko/podopiecznego o zdanie i w miarę możliwości uwzględnić jego rozsądne życzenia.

Ponadto, pragniemy poinformować, że w związku ze złożeniem przez Ciebie oświadczenia o przystąpieniu dziecka do ZHP oraz wykonywaniem przez Ciebie praw przysługujących Twojemu dziecku/podopiecznemu wykorzystujemy Twoje dane osobowe:

 • w związku z reprezentowaniem Twojego dziecka. W tym w celu weryfikacji umocowania do działania w imieniu dziecka/podopiecznego wynikającego z władzy rodzicielskiej lub opieki;
 • w celu nawiązania z Tobą kontaktu w istotnych sprawach dotyczących Twojego dziecka.

Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w ten sposób jest obowiązek wynikający z przepisów prawa w zakresie reprezentowania osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych (Kodeks cywilny) oraz dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej (Kodeks rodzinny i opiekuńczy) (art. 6 ust. 1 pkt b RODO). Wykorzystujemy dane osobowe w powyższych celach do czasu ustania członkostwa dziecka/podopiecznego w ZHP lub do zastąpienia tych danych przez dziecko, po osiągnięciu przez nie pełnoletności, danymi kontaktowymi innej osoby.

Przysługujące Ci prawa zostały opisane powyżej.

 

Możesz w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę, kontaktując się w tym celu z ZHP/Chorągwią albo bezpośrednio z wyznaczonym przez ZHP/Chorągiew inspektorem ochrony danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Część F. Klauzula informacyjna dla niepełnoletnich członków, którzy nie ukończyli 16. roku życia:

Czuwaj!

Pragniemy Wam powiedzieć, czym jest prywatność i w jaki sposób zamierzamy ją chronić. Dlaczego warto to wiedzieć? Ponieważ ten, kto więcej wie, więcej może. Dzięki temu, co pragniemy powiedzieć, będziecie mogli poznać i upomnieć się o swoje prawa. Użyć ich w obronie przed nadmierną ciekawością innych ludzi.

A więc cóż to takiego prywatność? Prywatność jest wszystkim tym, co mieszka w Waszej głowie:

 • tym, kim jesteście,
 • tym, czego pragniecie i o czym marzycie,
 • tym, co w sobie lubicie i tym, co chcielibyście w sobie zmienić,
 • tym, co czujecie do innych ludzi,
 • tym, co myślicie o świecie,
 • a także tym, co wiecie i umiecie.

Wszystko to są Wasze prywatne sprawy.

O wielu prywatnych sprawach mówicie swoim koleżankom i kolegom. Mówicie na przykład, ile macie lat, jak się wabi Wasz pies, jaki jest Wasz ulubiony kolor. Są jednak i takie sprawy, o których mówicie tylko rodzicom i najbliższym przyjaciołom, na przykład o tym, czego się boicie.

Każdy z Was ma prawo trzymać swoje prywatne sprawy w tajemnicy. Pragnąc podzielić się swoją tajemnicą zwykle wybieracie takich przyjaciół, na których możecie niezawodnie polegać. Takim właśnie przyjacielem pragnie być dla Was Związek Harcerstwa Polskiego (w tym wszystkie chorągwie).

Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nas ciąży w związku z tym, czego się o Was dowiadujemy. Przecież na naszych oczach rozwijacie się i dorastacie. Stajecie się dzielnymi zuchami, przykładnymi harcerzami i wzorowymi instruktorami. Zdobywacie umiejętności przydatne w życiu harcerskimi i poza nim. Dzielicie się z innymi tym, czego sami się nauczyliście. Wreszcie, bierzecie udział w kierowaniu działalnością hufca, chorągwi, a nawet całego Związku Harcerstwa Polskiego. Ponadto baczymy, abyście w życiu harcerskimi i poza nim zachowywali się tak, jak na zuchów i harcerzy przystało. Abyście pozostali wierni prawu i obietnicy zucha, a także prawu i przyrzeczeniu harcerskiemu.

Dlaczego pragniemy to wszystko wiedzieć? Otóż jest nam to potrzebne, abyśmy mogli:

 • przyjąć Was na członków Związku Harcerstwa Polskiego i na dowód tego wręczyć Wam odpowiednią legitymację lub książeczkę;
 • przydzielić Was do drużyny i zapewnić Wam udział w jej życiu, w tym uczestnictwo w biwakach, obozach i zimowiskach;
 • wspierać Was w przezwyciężaniu własnych słabości i niepełnosprawności;
 • wspierać Was w zdobywaniu sprawności, stopni harcerskich i stopni instruktorskich;
 • nagradzać Was za dobre uczynki, a za złe wyciągać konsekwencje;
 • prowadzić komputerową ewidencję zuchów i harcerzy;
 • wysłuchać Waszego głosu, ilekroć pragniecie coś zmienić i uczynić harcerstwo jeszcze lepszym.

Zapewniamy, że dowiadując się o Waszych prywatnych sprawach, postępujemy zgodnie z obowiązującym prawem. Wynika to przede wszystkim z tego, że Związek Harcerstwa Polskiego łączy z członkami szczególnie bliska więź (umowa), którą obowiązujące prawo w pełni uznaje.

O tym, w jaki sposób traktujemy Wasze prywatne sprawy, poinformowaliśmy szczegółowo Waszych rodziców. Jeżeli zatem przeczytaliście powyższą informację i pragniecie wiedzieć więcej, Wasi rodzice chętnie odpowiedzą na Wasze pytania. Możecie również sami uzyskać szczegółowe informacje pod adresem www.zhp.pl/rodo/.

Jeżeli uważacie, że my, Związek Harcerstwa Polskiego, jesteśmy zbyt ciekawscy albo z innych powodów nie podoba się Wam to, w jaki sposób traktujemy Wasze prywatne sprawy, nie bójcie się o tym powiedzieć. W pierwszej kolejności porozmawiajcie ze swoimi rodzicami. Następnie z ich pomocą skontaktujcie się z nami:

 

…………………………………………………..……

podpis członka ZHP

ZAŁĄCZNIK

Skrócony opis celu Pełny opis celu Administrator / współadministratorzy
Prowadzenie TIPI Z chwilą wyrażenia zgody na członkostwo dziecka w ZHP zostaje zawarta umowa o członkostwo, o treści wynikającej z oświadczenia zawartego w niniejszym formularzu oraz z treści Statutu ZHP. Na podstawie tej umowy dziecko nabywa uprawnienia i obowiązki wynikające z członkostwa.

Wykorzystujemy dane osobowe Twojego dziecka w celu:

·        przyjęcia dziecka w poczet członków ZHP

·        nadania dziecku przydziału służbowego,

·        poboru składek członkowskich, w tym składki podstawowej oraz dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej,

·        zapewnienia uczestnictwa dziecka w życiu ZHP, w tym uczestnictwa w zbiórkach i zajęciach programowych gromady/drużyny.

Współadministratorami danych osobowych wykorzystywanych w tym celu są ZHP i wszystkie chorągwie ZHP.
Prowadzenie TIPI Wszyscy członkowie ZHP są ewidencjonowani w elektronicznym systemie, zwanym System Ewidencyjny ZHP „Tipi”. „Tipi” zawiera podstawowy zasób informacji o członku, obejmujący dane podstawowe, adres miejsca zamieszkania, opłacenie składek, przydział służbowy oraz zdobyte stopnie.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu:

·        utworzenia konta w „Tipi”

·        wygenerowania unikalnego numeru identyfikacyjnego

·        dokonywania wpisów w „Tipi”

·        zapewnienia aktualności i kompletności wpisów w „Tipi”

Współadministratorami danych osobowych wykorzystywanych w tym celu są ZHP i wszystkie chorągwie ZHP.
Wystawienie dokumentu potwierdzającego członkostwo w ZHP Wszyscy członkowie ZHP mają obowiązek posiadać i posługiwać się dokumentami potwierdzającymi członkostwo w ZHP, np. legitymacją zucha, książeczką harcerską, książeczką instruktorską. W związku z tym wykorzystujemy dane osobowe dziecka obejmujące imię, nazwisko, numer członkowski ZHP oraz własnoręczny podpis.

Wykorzystujemy te dane osobowe w celu wystawienia indywidualnego dokumentu potwierdzającego członkostwo w ZHP

Współadministratorami danych osobowych wykorzystywanych w tym celu są ZHP i wszystkie chorągwie ZHP.
Zdobywanie sprawności W związku ze zdobywaniem przez dziecko sprawności wykorzystujemy jego dane osobowe, w tym dane dotyczące jego wiedzy i umiejętności praktycznych w danej dziedzinie, w celu:

·        zgłoszenia zamiaru zdobycia sprawności i ułożenia indywidualnego planu jego zdobywania,

·        oceny realizacji indywidualnego planu zdobywania sprawności i podjęcia na tej podstawie rozstrzygnięcia o przyznaniu sprawności,

·        dokonywania wpisów w karcie próby,

·        ogłaszania decyzji o przyznaniu sprawności w rozkazie,

·        potwierdzenia zdobycia sprawności wpisem do książeczki harcerskiej oraz do Systemu Ewidencyjnego ZHP „Tipi”,

·        potwierdzenia zdobycia stopnia wpisem do książeczki harcerskiej.

Współadministratorami danych osobowych wykorzystywanych w tym celu są ZHP i wszystkie chorągwie ZHP.
Odbywanie prób na stopnie harcerskie i zdobywanie stopni harcerskich W związku z odbywaniem przez dziecko prób na stopnie harcerskie i zdobywaniem stopni harcerskich wykorzystujemy jego dane osobowe, w tym dane dotyczące jego postawy, wiedzy i umiejętności w celu:

·        ustalenia i zatwierdzenia programu próby, w tym sformułowania zadań zgodnych z ideą i wymaganiami danego stopnia,

·        otwarcia próby i prowadzenia próby przy wsparciu opiekuna,

·        oceny realizacji wymagań na stopnie i postawy dziecka i podjęcie na tej podstawie rozstrzygnięcia o zamknięciu próby i przyznaniu stopnia,

·        dokonywania wpisu w karcie próby,

·        ogłaszania decyzji o otwarciu próby, zamknięciu i przyznaniu stopnia,

·        potwierdzenia zdobycia stopnia wpisem do książeczki harcerskiej oraz do Systemu Ewidencyjnego ZHP „Tipi”

Współadministratorami danych osobowych wykorzystywanych w tym celu są ZHP i wszystkie chorągwie ZHP.
Stopnie instruktorskie i próby Stopnie instruktorskie wyznaczają drogę rozwoju instruktorskiego, a ich celem jest kształtowanie instruktorów-wychowawców. W związku z funkcjonowaniem systemu stopni instruktorskich, a w szczególności w związku z odbywaniem przez dziecko prób i zdobywaniem stopni instruktorskich, a także sprawowaniem przez dziecko opieki prób na stopnie instruktorskie wykorzystujemy dane osobowe Twojego dziecka. Dane te obejmują m.in. informacje zawarte w wypełnionym przez dziecko formularzu wniosku o otwarcie i zamknięcie próby, w karcie próby instruktorskiej oraz w opinii bezpośredniego przełożonego i opinii opiekuna próby. Wykorzystujemy dane osobowe Twojego dziecka w celu:

·        weryfikacji spełnienia wymagań stawianych opiekunom prób instruktorskich oraz podjęcia decyzji w przedmiocie wyznaczenia na opiekuna próby,

·        rozpatrzenia zgłoszenia gotowości podjęcia próby, w tym weryfikacji spełnienia warunków otwarcia próby oraz podjęcia decyzji w przedmiocie otwarcia próby,

·        sporządzenia przez właściwą Komisję Stopni Instruktorskich wniosku o otwarcie próby,

·        rozstrzygnięcia przez właściwego komendanta o wniosku o otwarcie próby i ogłoszenia w rozkazie o otwarciu próby,

·        dokonywania przez właściwą Komisję Stopni Instruktorskich zmian i uzupełnień w programie próby oraz określania warunków pełnienia dalszej służby instruktorskiej,

·        rozpatrzenia wniosku o zamknięcie próby, w tym zrealizowania wymagań i spełnienia warunków zamknięcia próby oraz z osiągnięcia poziomu opisanego w idei stopnia, oraz podjęcia decyzji w przedmiocie przyznania stopnia,

·        ogłoszenia decyzji o zamknięciu próby z wynikiem pozytywnym oraz przyznaniu stopnia w rozkazie właściwego komendanta,

·        rozpatrzenia odwołania od decyzji o zamknięciu próby z wynikiem negatywnym do właściwego komendanta.

Współadministratorami danych osobowych wykorzystywanych w tym celu są ZHP i wszystkie chorągwie ZHP.
Wnioski w sprawach dotyczących ZHP Zgodnie ze Statutem ZHP wszyscy członkowie mają prawo wypowiadać się i zgłaszać wnioski w sprawach dotyczących ZHP. W związku z wykonywaniem tego prawa przez dziecko wykorzystujemy jego dane osobowe zawarte w treści skargi, wniosku lub postulatu, jak również dane kontaktowe, których rodzaj zależy od sposobu zgłoszenia skargi, wniosku lub postulatu.

Wykorzystujemy te dane osobowe w celu rozpatrzenia i załatwienia skargi, wniosku lub postulatu oraz w celu poinformowania o ich rozpatrzeniu i sposobie ich załatwienia.

Współadministratorami danych osobowych wykorzystywanych w tym celu są ZHP i wszystkie chorągwie ZHP.
Reagowanie na przypadki naruszeń obowiązków członkowskich Zgodnie ze Statutem ZHP wszyscy członkowie mają obowiązek dbać o dobre imię i dobro ZHP, kierować się zasadami określonymi w Prawie i Obietnicy Zucha oraz Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim, a także stosować się do postanowień Statutu ZHP oraz przestrzegać przepisów i regulaminów ZHP. W związku z tym zbieramy dane dotyczące zachowania się dziecka, zarówno w harcerstwie, jak i poza harcerstwem, bacząc by nie naruszyło obowiązków członkowskich.

Wykorzystujemy te dane osobowe w celu oceny zgodności zachowania się dziecka z postanowieniami Statutu ZHP oraz z przepisami i regulaminami ZHP, w tym w celu wszczęcia i prowadzenia postępowań przed sądami harcerskimi, a nawet w celu stosowania kar organizacyjnych przewidzianych w Statucie.

Współadministratorami danych osobowych wykorzystywanych w tym celu są ZHP i wszystkie chorągwie ZHP.
Rachunkowość

 

Pobór składek członkowskich wymaga należytego udokumentowania dokonywanych wpłat. W związku z tym wykorzystujemy dane osobowe dziecka, w tym dane dotyczące opłacenia przez nie składki podstawowej i dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej.

Wykorzystujemy te dane osobowe w celu wystawiania dowodów księgowych oraz w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie tych dowodów.

Współadministratorami danych osobowych wykorzystywanych w tym celu są ZHP i wszystkie chorągwie ZHP.
Wyróżnienia i nagrody Zgodnie ze Statutem ZHP za osiągnięcia w pracy w Związku członkowie ZHP mogą być wyróżniani i nagradzani. W związku z tym zbieramy dane dotyczące zachowania się dziecka, zarówno w harcerstwie, jak i poza harcerstwem, doceniając jego osiągnięcia.

Wykorzystujemy te dane osobowe w celu sporządzenia i uzasadnienia wniosku o przyznanie wyróżnienia lub nagrody, w celu rozpatrzenia tego wniosku i podjęcia decyzji w sprawie przyznania wyróżnienia lub nagrody.

Współadministratorami danych osobowych wykorzystywanych w tym celu są ZHP i wszystkie chorągwie ZHP.
Uczestnictwo w drużynach Nieprzetartego Szlaku

 

Zgodnie ze Statutem ZHP Związek prowadzi działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością, a w szczególności działalność dotyczącą rehabilitacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych. Przejawem tej działalności jest organizacja drużyn Nieprzetartego Szlaku, zrzeszających osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu innych okoliczności. W związku z tym zbieramy dane dotyczące niepełnosprawności dziecka lub innych okoliczności, z powodu których jest ono zagrożone wykluczeniem społecznym, opierając się w tym zakresie na złożonym przez Ciebie odrębnym oświadczeniu.

Wykorzystujemy te dane osobowe w celu nadania dziecku przydziału służbowego do drużyn Nieprzetartego Szlaku, działających w placówkach kształcenia specjalnego, zakładach opiekuńczych, wychowawczych, zespołach opieki zdrowotnej, warsztatach terapii zajęciowej i domach pomocy społecznej. Ponadto wykorzystujemy te dane osobowe w celu zwolnienia dziecka od obowiązku opłacania składki podstawowej.

Współadministratorami danych osobowych wykorzystywanych w tym celu są ZHP i wszystkie chorągwie ZHP.
Zaliczenie służby instruktorskiej

 

Zgodnie ze Statutem ZHP właściwy komendant hufca, komendant chorągwi lub Naczelnik ZHP zalicza instruktorom corocznie służbę instruktorską. W związku z tym wykorzystujemy dane osobowe Twojego dziecka obejmujące m.in. informacje dotyczące przebiegu służby instruktorskiej w celu zaliczenia służby instruktorskiej, w tym w celu:

·        dokonania oceny pracy w ramach służby instruktorskiej,

·        zgłoszenia wniosku o zaliczenie służby instruktorskiej,

·        weryfikacji spełnienia warunków zaliczenia służby instruktorskiej oraz podjęcie decyzji w przedmiocie zaliczenia służby instruktorskiej,

·        prowadzenia postępowań odwoławczych od decyzji o niezaliczeniu służby instruktorskiej,

·        ogłoszenia informacji o zaliczeniu służby instruktorskiej w rozkazie właściwego komendanta.

Współadministratorami danych osobowych wykorzystywanych w tym celu są ZHP i wszystkie chorągwie ZHP.
Kształcenie kadry W związku z potrzebami ZHP związanymi z kształceniem kadry instruktorskiej wykorzystujemy dane osobowe Twojego dziecka obejmujące m.in. informacje o udziale w przygotowaniu i prowadzeniu różnych form kształceniowych, o udziale w pracach zespołu kadry kształcącej oraz o przygotowaniu i publikacji materiałów przydatnych w kształceniu kadry. Wykorzystujemy dane osobowe Twojego dziecka w celu weryfikacji jego kompetencji w zakresie kształcenia kadry instruktorskiej i potwierdzenia tych kompetencji przez przyznanie brązowej, srebrnej lub złotej odznaki kadry kształcącej. Dotyczy to również przedłużenia obowiązywania uprawnień wynikających z przyznania i posiadania takiej odznaki.

Z kolei informacje o przyznaniu i posiadaniu odznaki kadry kształcącej wykorzystujemy następnie w celu:

·        dopuszczenia dziecka do wykonywania uprawnień wynikających z przyznania i posiadania odznaki kadry kształcącej, w tym do opieki nad instruktorami zdobywającymi odznaki kadry kształcącej, do kierowania określonymi formami kształceniowymi oraz do kierowania zespołem kadry kształcącej;

·        wpisania dziecka do rejestru osób posiadających uprawnienia wynikające z przyznania i posiadania odznaki kadry kształcącej, udostępnianego za pośrednictwem sieci Internet; rejestr zawiera ponadto informacje o posiadanych certyfikatach, potwierdzających wiedzę i doświadczenie instruktorów w zakresie prowadzenia konkretnych kursów.

Współadministratorami danych osobowych wykorzystywanych w tym celu są ZHP i wszystkie chorągwie ZHP.
Prowadzenie dokumentacji statutowej Uchwały, decyzje, rozkazy i sprawozdania władz ZHP oraz osób kierujących podstawowymi jednostkami organizacyjnymi ZHP zawierają rozstrzygnięcia dotyczące poszczególnych członków ZHP albo ocenę ich pracy. W związku z tym wykorzystujemy dane osobowe Twojego dziecka w celu sporządzenia i ogłoszenia tych uchwał, decyzji, rozkazów i sprawozdań. Współadministratorami danych osobowych wykorzystywanych w tym celu są ZHP i wszystkie chorągwie ZHP.
Wymiana informacji o instruktorach W związku ze zróżnicowaną liczebnością kadry instruktorskiej oraz zróżnicowanym zapotrzebowaniem kadrowym w poszczególnych chorągwiach wykorzystujemy dane osobowe Twojego dziecka obejmujące m.in. informacje dotyczące stopnia instruktorskiego, sprawności harcerskich, pełnionych funkcji instruktorskich, a także informacje zawarte w rejestrze osób posiadających uprawnienia wynikające z przyznania i posiadania odznaki kadry kształcącej. Wykorzystujemy dane osobowe Twojego dziecka w celu zapewnienia wymiany informacji dotyczącej zasobów kadry instruktorskiej pomiędzy poszczególnymi chorągwiami. Współadministratorami danych osobowych wykorzystywanych w tym celu są ZHP i wszystkie chorągwie ZHP.
Dokumentacja fotograficzna

 

Wykorzystujemy dane osobowe Twojego dziecka obejmujące jego wizerunek w celu prowadzenia dokumentacji fotograficznej różnych przejawów życia harcerstwa oraz w celu opracowania na podstawie tej dokumentacji fotograficznej materiałów edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych oraz w celu rozpowszechniania tych materiałów.

Ponadto wykorzystujemy te dane osobowe w celu rozpowszechniania opracowanej dokumentacji fotograficznej oraz materiałów edukacyjnych informacyjnych i promocyjnych w następujący sposób:

·        zwielokrotnianie egzemplarzy utrwalenia wizerunku dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową;

·        nieodpłatne wprowadzenie do obrotu egzemplarzy utrwalenia wizerunku;

·        publiczne udostępnienie utrwalenia wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności na stronach internetowych, na portalach społecznościowych, w aplikacjach mobilnych;

·        rozpowszechnianie utrwalenia wizerunku z wykorzystaniem poczty elektronicznej;

·        publiczne wyświetlenie i odtworzenie utrwalenia wizerunku albo wystawienie egzemplarzy utrwalenia wizerunku na widok publiczny.

Współadministratorami danych osobowych wykorzystywanych w tym celu są ZHP i wszystkie chorągwie ZHP.
Organizacja wyjazdów, zbiórek, biwaków, obozów i wszelkich form działalności drużyny bądź gromady zuchowej Wykorzystujemy dane osobowe Twojego dziecka obejmujące dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane o stanie zdrowia, aby umożliwić dziecku bezpieczny udział w wyjeździe a także w trakcie zbiórek, biwaków, obozów i wszelkich form działalności drużyny bądź gromady zuchowej. Współadministratorami danych osobowych wykorzystywanych w tym celu są ZHP i wszystkie chorągwie ZHP.
Organizacja konkursów, szkoleń, konferencji Wykorzystujemy dane osobowe Twojego dziecka, aby umożliwić Ci zgłoszenie się na konkurs, szkolenie, konferencję, a następnie w celu przeprowadzania wydarzenia. W przypadku wygranej dane Twojego dziecka będziemy wykorzystywać, aby przyznać mu nagrodę oraz opublikować wyniki wydarzenia.

 

Współadministratorami danych osobowych wykorzystywanych w tym celu są ZHP i wszystkie chorągwie ZHP.
Pobyt na świetlicy Wykorzystujemy dane osobowe Twojego, aby umożliwić mu pobyt na świetlicy, która prowadzona jest w ramach organizowanych przez nas projektów.

 

Administratorem danych osobowych wykorzystywanych w tym celu jest ZHP

lub

Chorągiew, zależnie kto prowadzi świetlicę lub administratorem danych osobowych jest instytucja finansująca działanie świetlicy

lub

administratora określa jednostka samorządu terytorialnego, która finansuje działanie świetlicy.

 

 

wróć

Kontakt

Komenda Hufca ZHP
ul. Harcerska 4,
62-510 Konin
tel. 63 243 19 20,
kom.
e-mail: konin@zhp.pl
BZ WBK 1/O Konin
84 1090 1199 0000 0000 1900 2831

Biuro KH czynne
od poniedziałku do piątku
9.00-15.00

Dane do faktury
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin
ul. Wilków Morskich 23/25
60-480 Poznań
NIP 778-14-40-251

Kontakt ZHU Konin

Śledź nas w social media