Dla rodziców

Zgodnie z aktualnym zapisem w Statucie ZHP „Misją ZHP jest wychowywanie.” Za główne cele swojego działania Związek Harcerstwa Polskiego uznaje:

 •  Stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,
 • Nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów,
 • Upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji, przyjaźni oraz braterstwa,
 •  Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,
 •  Upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, Kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.”

Jest to dość trafne ujęcie tego, co jest naszym zamierzeniem. Pozostaje ono niezmienne już od niemal stu lat, zmieniają się jedynie formy jego realizacji.

Co oferujecie mojemu dziecku ?

Harcerstwo, to przede wszystkim świetna zabawa. Dzieci uczą się przydatnych umiejętności, takich jak odczytywanie mapy, odnajdywanie się terenie, rozpalanie ogniska, opatrywania ran i urazów, zdolności nawiązywania relacji międzyludzkich, zdobywają umiejętność pracy w grupie czy rozwijanie własnych pasji, wszystkiemu przyświeca idea braterstwa, przyjaźni i radości. Najlepiej uczymy się przy okazji dobrej zabawy, co jest naszym głównym celem.

Hufiec, drużyna, zastęp – o co chodzi?

Struktura naszej organizacji składa się z określonych jednostek strukturowych, którymi są:

 • Zastęp („Szóstka” w pionie zuchowym) – rówieśnicza grupa licząca sobie, w zależności od grupy wiekowej, od 4 do 12-tu harcerzy. Jest to, zgodnie z systemem małych grup, podstawowa komórka programowa, w której funkcjonują harcerze. Przewodzi mu zastępowa(-y) będąca(-y) jednym z członków, a także kimś w roli lidera grupy, „starszego brata/siostry”. Kilka takich zastępów składa się na drużynę.
 • Drużyna („Gromada” w pionie zuchowym) – podstawowa i najważniejsza jednostka organizacyjna Związku Harcerstwa Polskiego, w której działają harcerze. To w niej organizuje się całoroczną pracę harcerską, to w niej realizujemy naszą misję i to o nią chodzi, gdy podnosimy jakość naszych działań. Drużyny podlegają pod szczep (jednostka pośrednia) bądź pod hufiec (jednostka bezpośrednia). Zazwyczaj jest w niej od 10 do ponad 20 zuchów/harcerzy. Jest to oczywiście zależne od grupy wiekowej danej jednostki.
 • Hufiec – Jest to lokalna jednostka organizacyjna. Organizuje, koordynuje i wspiera w swym działaniu wszystkie jednostki podstawowe (drużyny, gromady) wchodzące w jej skład. Zrzesza grupę instruktorów podzielonych na odpowiednie zespoły, które pracują nad tym, by harcerze w drużynach działali lepiej, sprawniej i ciekawiej.

Kto opiekuje się moimi dziećmi?

Za bezpieczeństwo i rozwój dzieci w głównej mierze odpowiedzialni są drużynowi, czyli osoby będące instruktorami, szkolone i przygotowane do pracy z dziećmi w każdym wieku, pracujący różnymi metodami w zależności od potrzeb naszych podopiecznych. Są niczym rodzice, dbają o zdrowie i samopoczucie harcerzy, jako pierwsi przecierają nowe szlaki, organizują zbiórki i biwaki, a wszystko to dla naszego wspólnego dobra!

Co z bezpieczeństwem? 

Za bezpieczeństwo odpowiadają opiekunowie oraz kadra hufca. Warunkiem bycia instruktorem jest ukończenie kursu pierwszej pomocy, dlatego nasza kadra jest zawsze przygotowana na wszelkie nieprzewidziane zajścia. Ponad to wszystkie formy pracy śródrocznej oraz wakacyjnego wypoczynku organizowane są w zgodzie z przepisami państwowymi, jak i związkowymi. Każdy członek drużyny w naszym hufcu jest również ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Moje dziecko ma … lat, gdzie powinno należeć?

 • Moje dziecko ma 6-10 lat gdzie powinno należeć? Powinno należeć do jednej z gromad zuchowych. By określić docelową gromadę, prosimy skontaktować się z namiestniczką zuchową, Weroniką Wiśniewską (weronika.wisniewska@zhp.net.pl), odpowiedzialną za koordynację pracy wszystkich gromad zuchowych.
 •  Moje dziecko ma 10-13 lat gdzie powinno należeć? Powinno należeć do jednej z drużyn harcerskich. By określić docelową drużynę, prosimy skontaktować się z namiestniczką harcerzy i harcerzy starszych, Katarzyną Węgielnik, (katarzyna.wegielnik@zhp.net.pl)
 • Moje dziecko ma 13-16 lat gdzie powinno należeć? Powinno należeć do jednej z drużyn starszoharcerskich lub wielopoziomowych. By określić docelową drużynę, prosimy skontaktować się z harcerzy starszych, Marią Jucyk (maria.juzyk@zhp.net.pl)
 •  Moje dziecko ma powyżej 16 lat gdzie powinno należeć? Powinno należeć do jednej z drużyn wędrowniczych. By określić docelową drużynę, prosimy skontaktować się z namiestnikiem wędrowniczym, Dorianem Jarek, (dorian.jarek@zhp.net.pl)

Ile kosztuje harcerstwo?

Choć koszty utrzymania ciągle rosną, a wraz z nimi także koszty harcerstwa to nadal udaje nam się utrzymać stosunkowo niski poziom kosztów, szczególnie jeśli drużyny korzystają z akcji zarobkowych organizowanych przez ich drużyny. Wymienimy tutaj cztery najważniejsze koszta.

 • Składka harcerska. Wynosi 180 zł / rok za jednego harcerza. Jest to główny środek utrzymania Związku Harcerstwa Polskiego jak i światowych organizacji skautowych, do których ZHP należy.
 • Biwaki, na które Państwa dziecko, mamy nadzieję, będzie z nami jeździć, kosztują w przedziale od 30 do 50 złotych. Sam koszt biwaku tak naprawdę ogranicza się do kilku złotych, jednak czasem wziąć trzeba pod uwagę dojazd oraz wyżywienie.
 • Koszt munduru wynosi obecnie od 300 do około 400 złotych. Jest to na szczęście wydatek jednorazowy. Ponadto często w środowiska organizują akcje współfinansujące zakup mundurów.
 • Obozy. Cena będzie w dużej części zależała od miejsca i długości obozu. Cena dwutygodniowego obozu pod namiotami wahać się może w okolicach 900-1000 złotych. Standardowo w cenie zapewnione jest pełne wyżywienie, zakwaterowanie, odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne oraz szeroka gama propozycji programowych wraz z materiałami programowymi, a często również wycieczki po okolicy.

Moje dziecko jedzie na biwak, co ma ze sobą zabrać?

W przypadku większych biwaków organizator zazwyczaj podaje kompletną listę rzeczy i sprzętu, które należy ze sobą zabrać. Oto przykładowa lista takich artykułów:

 •  śpiwór,
 • karimata,
 • latarka (polecamy zabrać latarkę czołową, tzw. „czołówkę” – zdecydowanie lepiej zdaje egzamin niż tradycyjna latarka),
 • mundur harcerski,
 • sztućce / niezbędnik, talerz / menażkę, kubek,
 • potrzebna odzież: spodnie (min. 2 pary, w tym takie, które można nieco ubrudzić, np. podczas gry w lesie), 2/3 koszulki, bluza / sweter / polar, bielizna itd. a w zimniejsze dni także czapka, szalik i rękawiczki,
 • deszczówka,
 • strój kąpielowy (w przypadku biwaków nad jeziorem),
 • przybory do pisania takie jak zeszyt czy kartki i długopis, o ile jest to zaznaczone – prowiant na 4 (zazwyczaj) posiłki: do tego celu najlepiej nadaje się chleb o długim terminie ważności, pasztety, dżemy, niektóre sery – pamiętać należy, że w mało którym miejscu biwakowym jest dostęp do lodówki.

Moje dziecko jedzie na obóz, co ma ze sobą zabrać?

Przed każdym obozem organizator podaje kompletną listę rzeczy i sprzętu, które należy bądź które lepiej ze sobą zabrać.

Jak mogę wam pomóc?

Wszelka pomoc jest bardzo mile widziana.  Jeśli jakkolwiek chcecie nam Państwo pomóc, proponujemy kilka sposobów.  Po pierwsze i chyba najważniejsze, zawsze przydatne są dla nas kontakty. Przy organizacji większości przedsięwzięć potrzebujemy kontaktów: do placówek, w których coś robimy, do mediów, do urzędów – wszędzie tam, skąd na pewno będziemy czegoś potrzebować przy organizacji tychże przedsięwzięć.

Z praktyki wiemy, że bez ludzi nam przychylnych w tych krytycznych miejscach, praca jest bardzo utrudniona, a czasem wręcz niemożliwa, wobec tego ten sposób pomocy pozostaje dla nas jednym z największych źródeł wsparcia.

Po drugie, zachęcamy do wpłat 1% swojego podatku przy rozliczeniu rocznym na naszą organizację. Każda złotówka wspiera naszą działalność na wiele sposobów: obniżając koszty obozów i biwaków, umożliwiając zakup sprzętu biwakowego czy ułatwiając okresowe zakupy takie jak np. nowe mundury.Wpłaty 1% są oczywiście możliwe w określonym czasie w roku roku.

Po trzecie, liczymy na Państwa poparcie! O wiele łatwiej wprowadza się harcerstwo w życie dzieci, gdy rodzice także są do tego skłonni. My ze swojej strony dajemy konkretny program wychowawczy, sprawdzony przez dziesięciolecia, a z Państwa strony oczekujemy zgody na udział Waszych dzieci w tym programie.

 

wróć

Kontakt

Komenda Hufca ZHP
ul. Harcerska 4,
62-510 Konin
tel. 63 243 19 20,
kom.
e-mail: konin@zhp.pl
BZ WBK 1/O Konin
84 1090 1199 0000 0000 1900 2831

Biuro KH czynne
od poniedziałku do piątku
9.00-15.00

Dane do faktury
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin
ul. Wilków Morskich 23/25
60-480 Poznań
NIP 778-14-40-251

Kontakt ZHU Konin

Śledź nas w social media