Akcja pamiętamy

 

Druhny i Druhowie!
Zachęcam wszystkie harcerskie środowiska do włączenia się do
Akcji Pamiętamy!

Udział jednostki w akcji polega na:

  • odnalezieniu grobu instruktora / byłego drużynowego / harcerza / bohatera lokalnej społeczności w danym środowisku działania,
  • odwiedzenie grobu i zapalenia symbolicznego znicza z napisem „Tym, co odeszli na wieczną wartę… ZHP Konin”,
  • przesłanie meldunku ze zdjęciem na adres: program@konin.zhp.pl.

Wszystkie jednostki, które wezmą udział w akcji zostaną nagrodzone czekanem we Wspinaczce na szczyt.
Dajmy przykład naszego przywiązania do historii i harcerskiej pamięci. Akcja trwa do końca listopada.

hm. Tomasz Rybarczyk – z-ca komendanta hufca

wróć

Kontakt

Komenda Hufca ZHP
ul. Harcerska 4,
62-510 Konin
tel. 63 243 19 20,
kom. 602 757 637
e-mail: konin@zhp.pl
BZ WBK 1/O Konin
84 1090 1199 0000 0000 1900 2831

Biuro KH czynne
od poniedziałku do piątku
9.00-15.00

Dane do faktury
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
NIP 778-14-40-251

Kontakt ZHU Konin