Kręgi

 

  • Harcerski Krąg Seniorów „Warta” im. hm. A. Studzińskiego w Koninie

Harcerski Krąg Seniorów w Koninie został powołany 12 marca 1991 roku. Na zbiórce wybrano Radę Kręgu i ustalono, że organizacyjnie Krąg będzie podporządkowany Komendzie Hufca w Koninie i będzie działał na terenie działania hufca. Przyjęto nazwę: Harcerski Krąg Seniorów „Warta” w Koninie. W 1994 r. po śmierci hm. Antoniego Studzińskiego – wieloletniego Komendanta Hufca Krąg przyjął imię hm. Antoniego Studzińskiego. Najwyższą władzą Kręgu jest zbiórka sprawozdawczo – wyborcza, która odbywa się co 4 lata, na której dokonuje się podsumowania realizacji zadań i wybiera Radę Kręgu.

Spotkania

Zbiórki rady kręgu odbywają się raz na dwa miesiące. Zbiórki kręgu odbywają się raz w miesiącu  ( w drugi wtorek miesiąca). W pozostałe wtorki odbywają się spotkania tematyczne dla chętnych. W okresie wakacji nie ma systematycznych zbiórek. Odbywają się spotkania okazjonalne np. 1 sierpnia.


 

  • Harcerski Krąg Seniorów w Słupcy

Krąg Seniorów w Słupcy został powołany 25 maja 2000 roku przy obecności komendantki hufca phm. Danuty Śmiechowskiej i gospodyni harcówki I Szczepu Harcerskiego im. Janusza Korczaka w Słupcy i hm. Marii Główczyńskiej. 15 listopada 2004  komendant hufca phm. Stefan Olejniczak  Rozkazem nr 2 po okresie próbnym powołał do działania Krąg Seniorów w Słupcy.

W dniu 19 października 2009 roku wybrano nową Komendę Kręgu:

  • hm. Władysław Szymański  – komendant
  • hm. Andrzej Wolski – zastępca komendanta
  • hm. Eugeniusz Krajewski –  sekretarz
  • phm. Małgorzata Wolska –  skarbnik
  • hm. Edmund Głogowski –  kronikarz
  • hm. Wojciech Boruszak – opiekun historycznego sztandaru

Spotkania

Krąg Seniorów spotyka się w każdą drugą środę miesiąca o godzinie 18 00 na zbiórkach: przy ul. Poznańskiej 18, 62-400 Słupca.

Harcerski Krąg Seniorów w Słupcy od 04.09.2004 roku  wszedł w skład Wspólnoty Skulskiej ZHP im. ks. hm. Antoniego Bogdańskiego. Od 2006 roku HKS należy do Wielkopolskiej Rady Harcerskich Seniorów.


 

  • Harcerski Krąg Instruktorski „Zgodni” im. Feliksa Asta w Zagórowie

wróć

Kontakt

Komenda Hufca ZHP
ul. Harcerska 4,
62-510 Konin
tel. 63 243 19 20,
kom. 602 757 637
e-mail: konin@zhp.pl
BZ WBK 1/O Konin
84 1090 1199 0000 0000 1900 2831

Biuro KH czynne
od poniedziałku do piątku
9.00-15.00

Dane do faktury
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
NIP 778-14-40-251

Kontakt ZHU Konin