Fundusz instruktorski

Komenda Hufca ZHP Konin pozytywnie oceniając oddziaływanie Funduszu Instruktorskiego w roku 2012, na posiedzeniu w dniu 28.01.2013 r. uchwałą nr 12/XIX przedłużyła funkcjonowanie Funduszu Instruktorskiego Hufca ZHP Konin. Celem funduszu jest wspieranie kadry w rozwoju instruktorskim poprzez dofinansowywanie udziału w kursach, szkoleniach, warsztatach i innych formach kształcenia. Jednorazowa kwota dofinansowania nie może przekroczyć 200,00 zł. Wnioski na ustalonym druku można składać w sposób ciągły. Szczegółowe zasady funduszu określa uchwała. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej formy wsparcia dla kadry!

wróć

Kontakt

Komenda Hufca ZHP
ul. Harcerska 4,
62-510 Konin
tel. 63 243 19 20,
kom. 602 757 637
e-mail: konin@zhp.pl
BZ WBK 1/O Konin
84 1090 1199 0000 0000 1900 2831

Biuro KH czynne
od poniedziałku do piątku
9.00-15.00

Dane do faktury
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
NIP 778-14-40-251

Kontakt ZHU Konin