RODO najważniejsze informacje

W związku ze zmianami dotyczącymi zasad ubezpieczenia NNW przez PZU SA oraz RODO wprowadzam następującą procedurę dotyczącą systemu Ewidencja ZHP:
 1. Przyjęcie nowego członka ZHP następuje TYLKO I WYŁĄCZNIE na podstawie pisemnej zgody na przynależność podpisanej przez rodzica (wzór w załączeniu). Zgoda liczy 11 stron i nie wolno nic w niej zmieniać, ani dodawać. Zgody w wersji papierowej można pobrać z biura KH.
 2. Drużynowy informuje rodzica, że jego dziecko jest objęte ubezpieczeniem NNW DOPIERO OD NASTĘPNEGO MIESIĄCA po podpisaniu zgody (czyli jeżeli zgoda na przynależność jest złożona w dniu 05-09-2019, to ubezpieczenie działa dopiero od 01-10-2019). Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) będą umieszczone na stronie hufca (DLA NAS -> POLISA UBEZPIECZENIOWA).
 3. Drużynowy niezwłocznie przynosi zgodę w wersji papierowej do biura KH, gdzie będzie przechowywana. Drużynowy nie może u siebie w domu przechowywać żadnych dokumentów zawierających dane osobowe członków ZHP.
 4. Biuro KH wprowadza nowego członka ZHP do Ewidencji elektronicznej i na tej podstawie PZU otrzyma informacje dotyczące objęcia go ubezpieczeniem NNW.
 5. W przypadku rezygnacji z członkostwa w ZHP drużynowy osobiście nanosi adnotację na papierowej wersji zgody, która jest w biurze KH. Biuro KH nanosi odpowiednie zmiany w systemie EWIDENCJA ZHP.
 6. Nie sporządzamy ŻADNYCH WYKAZÓW, ANI LIST DO EWIDENCJI.
 7. Nie przesyłamy żadnych danych osobowych drogą elektroniczną.
 8. Za niedopełnienie powyższych zasad odpowiada bezpośrednio osoba, na której spoczywał dany obowiązek.
 9. Należy uzupełnić zgody rodziców dla wszystkich członków ZHP według wzoru z załącznika.
 10. Pełnoletnia osoba podpisuje deklarację członkowską.
 11. Proszę drużynowych i opiekunów, którzy nie podpisali jeszcze deklaracji drużynowego/opiekuna, aby jak najszybciej dopełnili tego obowiązku.
 12. Składki członkowskie naliczają się (jak dotychczas) 1 dnia danego kwartału – 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca, 1 października.

hm. Michał Kałużny – komendant hufca

wróć

Kontakt

Komenda Hufca ZHP
ul. Harcerska 4,
62-510 Konin
tel. 63 243 19 20,
kom. 602 757 637
e-mail: konin@zhp.pl
BZ WBK 1/O Konin
84 1090 1199 0000 0000 1900 2831

Biuro KH czynne
od poniedziałku do piątku
9.00-15.00

Dane do faktury
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
NIP 778-14-40-251

Kontakt ZHU Konin